Chú Quế 2018

Chủ đầu tư: Ông PHẠM VĂN QUẾ

Địa chỉ công trình: 24 Tạ Hiện -phường Hòa Cường Bắc - quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng