CAV Nam Đàn 2018

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Châu Á Vương

Công trình: Chuỗi hệ thống cà phê CAV tại các siêu thị Vincom Việt Nam - CAV Nam Đàn (Nghệ An)