Nhà anh Nguyên 2018

Chủ đầu tư: ĐÀM TRUNG NGUYÊN

Địa chỉ công trình: Tổ 22, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Công trình gồm Sân vườn, garage, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ có phần phụ kép kín.