Hầm rượu Quy Nhơn 2018

Chủ đầu tư: (Ông) PHẠM TUẤN HẢI

Địa chỉ công trình: Thành phố Quy Nhơn