Cà Phê CAV

Chủ đầu tư: Ông Trương Thanh Vương và bà Trương Thị Châu

Địa chỉ công trình : B3-14.4, B3-14.5 KPH ĐT TMDV cao tầng (Harbour Ville), Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Công trình được xây dựng trên lô đất biệt thự gồm tổ hợp:

- Khu vực kinh doanh cà phê CAV

- Khu vực văn phòng kinh doanh của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Châu Á Vương

- Khu vực sinh hoạt gia đình của chủ đầu tư.